Avisos i comunicacions

Ordenació sacerdotal de Mn. Walter Cifuentes: serà el proper diumenge 18 d’octubre a les 18:00 a la catedral de Terrassa juntament amb d’altres diaques.

Festivitat de la Mare de Déu del Pilar: Serà el proper dilluns, 12 d’octubre. El Centre Aragonès de Rubí ens convida a l’Ofrena Floral a la Verge a les 11:30 i a la Missa que serà a les 12:00 a Sant Pere.

Romeria de la Mare de Déu de Luna: Serà aquest diumenge 4 d’octubre i començarà amb la benedicció dels romeus a les 11:00. Després la Missa serà a les 13:00 al parc de Ca N’Oriol.

Comiat de la Sra. Paloma Recas: Agraïm el seu treball i dedicació a Cáritas Rubí. El dimarts 6 d’octubre a les 17:00 ens reunirem per un acte de reconeixement a la seva labor.

Economia parroquial: Durant el mes de setembre: dels lampadaris: 235 euros i de les col·lectes dominicals: 604 euros. Moltes gràcies.

Enviats per a la missió

jesus-y-leprosos

Quan parlem d’enviament i missió ens referim a dues facetes d’una mateixa realitat. De fet, la paraula “missió”, del llatí “missio”, significa precisament “enviament”, però amb el pas del temps i de la història i l’evolució dels nostres idiomes, “enviament” ha acabat significant un acte i “missió” el resultat i la situació que aquest acte produeix. La missió és una situació permanent en l’Església, i així parlem de les missions a Àfrica, Àsia, Ocenia i Amèrica, o diem que Europa també és terra de missió, en indicar que el nostre vell continent necessita ser novament evangelitzat. Que la missió és un estat permanent ho posa de manifest el mateix Jesús quan a Mt 28,16-20 envia els deixebles arreu del món, i aquest enviament l’hem de considerar com un encàrrec per als cristians de totes les generacions, una comanda de la qual no ens en podem desentendre.

El Bautismo nos ha constituido en testigos del Señor, y aunque a la mayoría de nosotros no se nos ha dado la misión de ir a países lejanos a proclamar el Evangelio, ni a establecernos en otras naciones, Cristo sí nos ha dado el encargo de manifestar su Reino allí donde vivimos, en nuestra familia, nuestro vecindario, nuestro lugar de trabajo o nuestra escuela o instituto, es lo mismo que dijera en su día al hombre que libró de una legión de demonios en Gerasa:

Vete a tu casa, con tus parientes, y cuéntales todo lo que te ha hecho el Señor y cómo ha tenido compasión de ti. (Mc 5,19).

El evangelista continúa explicándonos: «El hombre se fue y comenzó a contar por los pueblos de Decápolis lo que Jesús había hecho por él. Y todos se quedaban admirados» (Mc 5,20). Esto mismo es lo que debemos hacer debemos hacer, explicar lo que el Señor ha hecho y la compasión que ha tenido de nosotros, porque se trata de una buena noticia que hay que dar a conocer.

Una de las maneras de hacer realidad el encargo de Jessucristo es la catequesis, por medio de ella anunciamos su mensaje y profundizamos en él. La parroquia agradece de corazón a aquellos hermanos nuestros que colaboran como catequistas su preparación, dedicación y entrega, porque son puntales importantes de nuestra comunidad. Sin embargo, la catequesis no es solamente la preocupación y la actividad del sacerdote y de un grupo de personas: es tarea de todos. Todos debemos orar por nuestros catequistas y apoyarlos, todos hemos de acoger en nuestra comunidad a los niños y sus familias, a los jóvenes y a los adultos que vienen a conocer y a aprender, y debemos orar por ellos; todos debemos actuar y vivir como catecismos vivientes, para que en nuestras vidas se vean reflejadas las enseñanzas de Jesús, y así seamos verdaderos testigos suyos. Y por último, todos debemos estar abiertos a escuchar la llamada, si Dios quiere elegirnos, para ser anunciadores del Evangelio y catequistas.

Aquests petits que creuen en mi

El escándalo

El que has fet amb nosaltres és un càstig merescut, perquè hem pecat contra tu i no vam posar per obra el que ens havies manat; però dóna glòria al teu nom i tracta’ns segons la teva abundant misericòrdia. (Dn 3,31.29.30.43.42).

Aquesta és l’antífona d’entrada de la Missa d’aquest diumenge XXVI del temps ordinari. És del llibre del profeta Daniel, i ens recorda el sentit de la veritable misericòrdia i del perdó de Déu. Crec que per al cristià d’avui és crucial que pugui comprendre en el seu sentit més profund el càstig de Déu. Castigar ve del llatí, castigare, que està compost per castus i per ágere. És a dir, que castigar, significa moure a la castedat o fer alguna cosa casta, és a dir, pura, millor, més adequada. Déu ens estima com un pare, es preocupa per nosaltres i ens corregeix, ens redreça i se serveix de tot el que ens succeeix i ens envolta per mostrar-nos que Ell ens vol atreure al camí de la vida. Per tot això, aquest diumenge li demanem al Senyor misericòrdia i perdó, i li demanem llum per saber abraçar les seves correccions i càstigs i així caminar per la senda de la humilitat.

L’home d’avui nega la necessitat de tot càstig i no es considera necessitat de correcció. Es considera a ell mateix suficient per emprendre tot tipus d’empreses i exclou a un Déu que es revela i es mostra, i només tolera a un Déu fet a la mesura dels homes i dels valors moderns. Davant aquesta tendència de la cultura moderna i relativista, Crist, a l’evangeli, ens adverteix contra l’escàndol i contra els nostres mals desitjos, representats en la mà, el peu i l’ull.

Al que sigui ocasió de pecat per a un d’aquests petits que creuen en mi, més li valdria que li pengessin del coll una pedra de molí i el tiressin al mar. I si la teva mà és ocasió de pecat per a tu, talla-te-la. Més et val entrar manxol en la vida, que anar amb les dues mans al foc etern que no s’extingeix. (Mc 9, 45.47).

Avui molts diuen que Déu no castiga perquè és bo, però veiem a l’Evangeli que el Senyor ens adverteix contra l’escàndol als petits i que l’Escriptura, tant l’Antic com el Nou Testament, ens revela a un Déu que també castiga.

Sant Ignasi de Loyola va escriure al final de la seva vida que si la gran Companyia de Jesús que ell havia fundat desaparegués del tot li bastaria amb un quart d’hora davant del Sagrario per comprendre-ho i acceptar-ho. Com a cristians hem d’aprendre a no escandalitzar-nos ni espantar-nos i a comprendre les misèries humanes, precisament perquè en Déu hi ha sempre misericòrdia i força espiritual per canviar a les persones, per fer-les més castes. Però, per exemple, amb els nens crec que hem de ser curosos i evitar exposar-los massa per exemple a la televisió. La cultura que “crea” l’anomenada caixa ximple és en general nociva i tòxica i comencem a veure a nens malparlats, tristos, cruels… Demanem-li al Senyor el do del seu Esperit.

Ser deixebles, l’objectiu de la catequesi

James_Tissot_Jesus_Teaching_by_the_Seashore_525

La catequesi és un dels pilars de la vida de l’Església. A Fets 2,42, se’ns diu que els primers cristians «eren assidus a l’ensenyament dels apòstols». Al llarg de la història, l’ensenyament apostòlic s’ha desenvolupat a través de tres canals: la Predicació, la Catequesi i el Magisteri de l’Església. Per tot això, hem d’entendre que la catequesi no és un fet puntual reduït a la preparació –immediata o remota– d’uns determinats sagraments, sinó un procés de formació i creixement en el discipulat cristià en el qual tots hi estem involucrats.

La missió de la catequesi no és donar-nos una mera informació, sinó ajudar-nos a viure la fe per ser deixebles de Jesucrist cada dia més compromesos. Abans de tornar al Pare, Jesús ens va donar aquest encàrrec:

Aneu, doncs, a tots els pobles i feu-losdeixebles meus, batejant-los en el nom del Pare i del Fill i de l’Esperit Sant i ensenyant-los a guardar tot allò que us hemanat. (Mt 28,19-20).

D’aquestes quatre accions quina és la més important?

Anar se’ns ha donat molt bé al llarg de la història; hem anat a tot arreu a predicar l’Evangeli, l’Església ha establert missions i ha portat el missatge de Jesucrist als llocs més remots del món. Batejar ho fem molt sovint, tot incorporant nous membres a l’Església; hem batejat al llarg de la història homes i dones de totes les edats, condicions socials, nacionalitats i cultures. Ensenyar també sens dóna bé, puix que l’Església ha creat arreu del món una eficient xarxa d’escoles i dóna a la Catequesi una gran importància. Però, ¿què diem de Fer deixebles? Aquest és l’acció més important i la que dóna sentit a totes les altres: anem, ensenyem i bategem en funció de fer deixebles del Crist, i això potser és el que ens costa més. Anem, ensenyem i bategem i alhora ens preguntem on són els deixebles. No ens movem per conèixer altres indrets; no bategem per fer cerimònies i festes i agregar gent a l’Església de manera nominal; no ensenyem només per tenim un cúmul de coneixements. Tot això ho fem per fer deixebles que tinguin una relació personal, vital i profunda amb Jesucrist. Aquesta és la finalitat de la catequesi, i arribar-hi demana un procés que es desenvolupa en el temps. Per això, el projecte catequètic de l’Església vol atènyer a tothom: nens, adolescents, joves i adults, en una catequesi oberta a tothom i entesa com un procés de creixement i maduració. No podem entendre la catequesi com unes classes que duren dos anys per preparar-se a la primera comunió –una cosa que, per altra banda, pocs saben en realitat de què es tracta–. Si volem ser cristians de debò ens hem de prendre seriosament la catequesi, com els primers cristians, que eren assidus a l’ensenyament dels apòstols, per viure en comunió amb Jesucrist i esdevenir veritables deixebles seus.

Qui dieu que sóc jo?

cruz

Qui vulgui venir darrere meu… prengui la seva creu i que em segueixi. (Mc 8,34).

La llegenda, que s’ha entreteixit entorn del fet de l’exaltació de la santa creu, presenta l’exigència d’aquesta frase en una imatge extraordinàriament plàstica. L’emperador Heracli, que havia aconseguit arrabassar de nou la creu als perses, la porta ell mateix en processó triomfal, adornat amb les insígnies del poder mundà, cap a la muntanya Gólgota. Havent arribat a la porta de la ciutat, de sobte es veu impossibilitat de fer un pas més. El bisbe Zacaries de Jerusalem li explica per què no pot seguir, dient-li: «adverteix, oh emperador, que tu, amb aquest ornament triomfal, imites molt poc, en portar la creu, la pobresa i la humiliació de Jesucrist». Llavors l’emperador es despulla de les seves luxoses vestidures i, vestit amb robes «plebees», pot portar la creu fins al final. (Joseph Ratzinger – “El rostre de Déu”). L’Evangeli d’aquest diumenge és clar, el Messies que confessem, juntament amb Pere i tota l’Església, és el que serà lliurat en mans dels homes i executat, i només si descobrim el misteri de la Creu podrem convertir-nos en veritables cristians i ser així fecunds, recuperar la nostra vida, doncs l’haurem perdut pel Crist i pel seu Evangeli. Veiem així que la fe no és només una declaració, és un Misteri, al que hem d’adherir-nos amb les paraules, però també amb els fets, i és abans de res un do.

De què li serveix a un, germans meus, dir que té fe, si no té obres? És que aquesta fe el podrà salvar? (St 2, 14).

Quina és la fe que salva a l’home? Què és el que hem de fer (no només dir) per ser justos i poder salvar la nostra vida, de vegades mediocre, de vegades plena d’esperança? Com ens ensenya l’Església en el Catecisme, davant del Déu que ens parla i que es revela l’home ha de respondre amb l’obediència de la fe, fruit de la veritat de les seves promeses. I també el Concili de Trento ens recorda què el que justifica a l’home davant Déu són la fe i les obres, i no la sola fe, com va dir Luter. La reducció de la fe per part de Luter va quedar plasmada en intentar ell eliminar alguns llibres del Nou Testament, considerant-los com no canònics (entre ells la carta de Sant Jaume), suplantant així el judici de l’Església il·luminada per l’Esperit a l’hora de dir quins llibres pertanyen a la Revelació i quins llibres no.

El que pretén seguir el Crist ha de llançar, d’una o una altra manera, el llast. Durant algun temps pot la vida cristiana desenvolupar-se en la millor harmonia amb el món, sense esquinçades ni problemes. Però cada generació i cada individu arriba alguna vegada a un límit, on això no pot donar-se ja. Tots arriben a una situació, en la qual cal decidir, en la qual cal realitzar una ruptura, aparèixer com a còmic o prendre el camí de la creu.” (Joseph Ratzinger – “El rostre de Déu”).

Davant els diferents compromisos electorals recents, tot catòlic ha de recordar que no totes les opcions són legítimes. Hem presenciat una flagrant claudicació de molts davant la defensa del veritable matrimoni i davant la defensa del no nascut com a ésser humà. Anirem a votar tan tranquils entrant en el joc del partidisme, o serem homes de principis? Són temps forts, un veritable catòlic no pot votar a segons que partits.

Amb la mirada endavant

I0719001226F0354AA_synaxis_theotokos

A un que volia seguir Jesús, però que va posar la condició d’anar-se a acomiadar dels de casa, el Mestre li va respondre:

Ningú que mira enrere quan ja té la mà a l’arada no és bo per al Regne de Déu (Lc 9,62).

Treballar pel Regne i obrir camins vol dir mirar endavant. Podem i hem de recordar el passat per aprendre les lliçons de la història i tenir presents quines són les nostres arrels; però el que no podem pas fer és enyorar-nos i mirar contínuament el passat com si fos una edat àuria ideal, en la qual tot era perfecte i meravellós, perquè llavors no construiríem ni el present ni el futur. A qui mira massa enrere, li succeeix com a la muller de Lot: es converteix en estàtua de sal.

Comencem un nou curs i hem de posar la mirada endavant, amb il·lusió, esperança i coratge. Aquest serà un curs especial: 2015-2016, que estarà inserit en l’any jubilar extraordinari de la Misericòrdia. En l’àmbit mundial contemplarem grans esdeveniments, uns esperançadors i altres incerts, i, en la vida quotidiana de Rubí serem testimonis del Crist encarnat, mort i ressuscitat per a la salvació del món i continuarem proclamant entre els nostres veïns que en el Crist hi ha la resposta a l’anhel d’esperança que cerca la humanitat.

Entrarem a l’Any Sant extraordinari: Déu manifesta la seva misericòrdia i la seva fidelitat a tots els homes; el do infinit de la seva gràcia és per a tothom. Que sigui aquest nou curs un temps de conversió i renovació interior i alhora una ocasió per veure i sentir les necessitats del proïsme, especialment ara que obrim els ulls a la tragèdia en la qual viuen tants emigrants i desplaçats a causa de les guerres del pròxim orient, molts d’ells germans nostres en la fe.

El nou curs ens porta també una renovació en l’àmbit de la catequesi, aquesta renovació sempre és necessària. La nostra parròquia de Sant Pere de Rubí, com a part de l’Església universal, participa en l’esforç d’enfocar la catequesi com a camí d’iniciació cristiana i d’aprofundiment en la vivència de la fe. A tots, infants, joves i adults, ens cal redescobrir el que representa el nostre baptisme com a gràcia de Déu i compromís creient. També volem que la font d’aigua viva s’obri a aquells que encara no l’han rebuda, i per això oferim als majors de 18 anys no batejats, o no confirmats o que encara no han participat en l’Eucaristia, un temps i un espai de catecumenat perquè puguin iniciar-se també ells en la vida cristiana i entrar a formar part de la comunitat.

El nou curs ens portarà també, ben segur, un avenç en les reformes del temple parroquial que encara hem de fer; aquesta obra vol expressar la nostra vocació de ser com el gra de mostassa, la més petita de les llavors que esdevé un arbre frondós, capaç d’acollir en les seves branques una multitud d’ocells. Junts haurem de treballar molt, agafant l’arada amb il·lusió i mirant cap endavant.

Expressions de Fe vàlides i necessaries avui

sanacion

El retorn a la vida de la filla de Jaire i la guarició de la dona que patia pèrdues de sang manifesten en l’acció de Jesús aquesta veritat expressada per l’Antic Testament: «Déu no va fer la mort, ni li agrada que l’home perdi la vida». Déu ens crida a la vida i vol que visquem per sempre. Tanmateix, la humanitat, aferrada tot sovint al mal, refusa la vida que Déu li ofereix i es precipita cap a la perdició. Però Déu no ens abandona ni deixa d’oferir-nos el perdó i la salvació.

La malaltia de la dona i la mort de la nena expressen el mal que ens amenaça. L’acció de Jesús, que deixa que la dona se li atansi i quedi guarida i que retorna la vida a la noia, mostra el poder diví que pot superar fins i tot la malaltia i la mort. Fixem-nos en la fe senzilla de l’hemorroïssa; algú parlaria d’una visió supersticiosa, manipuladora i màgica del poder de Déu, però Jesús no la jutja pas tan severament com ho farien alguns puristes, sinó que l’acull en el seu dolor i veu en la seva creença una gran confiança en Ell. Si ens mantenim ferms, l’Esperit Sant sostindrà la nostra fe, com va sostenir la fe de Jaire en un moment en què aquesta s’hagués pogut ensorrar enmig de la impotència: «Tingues fe i no tinguis por», ens diu Jesús avui també a nosaltres.

En el camí de la vida trobem personatges que s’inclinen servilment davant la mort, resignats a la seva incapacitat, i que miren de treure’n el màxim profit enmig de la dissort: Els metges, incapaços de guarir la pobra hemorroïssa, l’han feta sofrir enormement i s’han emportat els seus diners, i ara aquella dona ha d’arrossegar una penúria que encara fa més gran el seu dolor. Les ploraneres, professionals de la mort que decoren amb llurs planys la defunció de la nena, però que no són capaces d’oferir cap altre consol a la família que unes llàgrimes a canvi d’una propina. I els racionalistes que es complauen en indicar que no hi ha solució i que tot s’ha acabat. Però enmig d’aquestes situacions, fa acte de presència Aquell que és la Vida, per posar en evidència que és la vida i no la mort qui té l’última paraula damunt de l’ésser humà.

La societat actual paga un fort tribut a la cultura de la mort; el Magisteri de l’Església n’ha parlat molt tot denunciant injustícies flagrants contra la dignitat humana. Aquesta cultura menysprea la vida i estén una angoixa sense remei que condueix a negacions de la vida com l’avortament o l’eutanàsia. En nom d’«una vida digna» o d’una pretesa solució dels problemes arriba a mesures dràstiques que neguen el dret dels més febles. ¿I què dir de la cursa i del comerç d’armaments, que mouen al mon capitals fabulosos mentre la major part de la població mor de fam? Davant d’aquesta manera de pensar que ens enfonsa en la comoditat i en les ganes de no embolicar-nos no ens hi podem pas resignar, perquè això voldria dir que preferim el plany a la possibilitat de canviar les coses.

Jesús allibera la dona de la seva malaltia i crida la nena novament a la vida. Avui, també el Senyor ens crida a sortir de nosaltres mateixos i a posar-nos en camí.

Però qui és aquest?

jesus-calma-la-tempestad

Amb la gràcia del Senyor, us vaig a parlar de la lectura del sant Evangeli que acabem de sentir. En nom del Senyor us exhorto al fet que vostra fe no es dormi en els vostres cors enmig de les tempestats i onatges d’aquest món. No es pot acceptar que el Senyor tingués domini sobre la seva mort i no el tingués sobre el seu somni, ni cap la sospita que el somni s’apoderés del navegant Omnipotent sense voler-ho ell. Si això creguéssiu, ell dorm en vosaltres; si, per contra, Crist està despert en vosaltres, desperta està la vostra fe. Ho diu l’Apòstol: per la fe habita Crist en els vostres cors. Per tant, també el somni de Crist és signe d’algun misteri. Els navegants són les ànimes que passen aquest món en una fusta. També la nau aquella figurava a l’Església. Cadascun, en efecte, és temple de Déu i cadascun navega en el seu cor. Si els seus pensaments són rectes, no naufragarà. (Sant Agustí. Sermó 63).

Escoltem avui el passatge de la tempestat calmada segons l’evangelista sant Marc. I tal com ensenya sant Agustí nostra missió en aquest dia de gràcia que és el Diumenge, el dia de Déu en la nostra vida afanyada, és la d’escoltar la Paraula de Crist i recordar els seus mandats, així Ell no estarà dormit en nosaltres, sinó que creurem sempre en el seu poder diví, ja estigui Jesús somiant, caminant o convalescent. Un poder sempre preparat per actuar, però també per ocultar-se i posar a prova la nostra fe: tal com fa Crist amb els deixebles que li acompanyen en la barca. Despertar a Crist en les nostres ànimes significa dues coses: escoltar la seva Paraula de Salvació, l’Evangeli i recordar els seus manaments, és a dir, veure si els complim, veure en què es tradueix el nostre amor pel Crist, així Ell estarà present en nosaltres. I despertar al Senyor en la barca del nostre interior també significa creure en el seu poder diví, en la seva Omnipotència. Jesús estava amb el Pare en la creació del món, i com diu sant Pau tot va ser creat per Crist i per a Crist, perquè Ell sigués la plenitud, el primer, el cap d’un cos viu. Per tant, si el vent i el mar escolten la seva potent veu i li obeeixen, nosaltres no podem dubtar d’aquest poder, del foc que s’encén en nosaltres en escoltar la Paraula de Déu i que ens retorna la calma perduda pel pecat. Fem avui dues coses, mirem en el nostre interior on sabem que habita Crist, i escoltem la seva veu, doncs ens vol homes de fe.

El vent va cessar i va venir una gran calma. Ell els va dir: «Per què sou tan covards? Encara no teniu fe?» Es van quedar espantats i es deien uns a uns altres: «Però qui és aquest? Fins al vent i les aigües li obeeixen! (Mc 4, 38-40).

Qui és Crist? Creiem realment que l’univers sencer li obeeix? Hem de constatar que som homes de poca fe i hem de redescobrir que som temples del Déu viu i veritable. És Jesús qui està en nostra barca!

El Sagrat Cor de Jesús

SCJ

Aquest passat divendres hem cele­brat la solemnitat del Sagrat Cor de Jesús; el seu record no es redueix a una festa, sinó que l’Església li dedica tot el mes de juny per tal que els cristians el venerem, l’honorem i l’imitem es­pecialment en aquests trenta dies. I, més enllà d’uns límits temporals, la devoció al Sagrat Cor es pot estendre al llarg de tot l’any amb la pregària i la comunió els nou primers divendres de mes, unint-nos a l’obra redemptora i reparadora del Crist.

Demostrem, doncs, amb el nostre testimoniatge que estimem Jesucrist, tot corresponent al gran amor que Ell ens té i que ens ha manifestat lliurant-se a la mort per nosaltres, quedant-se en l’Eucaristia i ensenyant-nos el camí de la vida eterna. Hem de viure recordant-lo i pensant cada vegada que actuem: ¿Què faria Jesús en aquesta situació, què li dictaria el seu Cor? I això és el que hem de fer, davant d’un problema de família, a la feina, al veïnat, a la nostra comunitat, amb les nostres amistats, etc. Les obres i accions que faig, ¿m’allunyen de Déu o m’atansen a Ell?

En una època en la qual els cristians estaven allunyats del sagrament de l’Eucaristia per la poca freqüència amb què hom rebia la comunió, la devoció al Sagrat Cor va néixer per incentivar la comunió freqüent, almenys mensual, amb la pràctica dels nou primers divendres. Avui potser ens estranyarà, perquè segurament pequem per excés, ja que hi ha qui combrega de manera inconscient i poc respectuosa, sense haver-se examinat prèviament com aconsella sant Pau (1Co 11,28-30).

En la devoció al Sagrat Cor de Jesús, la comunió freqüent porta també aparellada la confessió sacramental igualment freqüent, per tal d’estar ben preparats i rebre dignament el Senyor. Per això, la devoció al Sagrat Cor és una crida constant a la conversió. Contemplar Jesucrist des d’aquesta faceta que manifesta la compas­sió i l’amor divins ens donen una gran confiança i alhora ens animen a ser portadors de la bondat de Déu enmig d’un món competitiu i fred, tan mancat i tan necessitat alhora de la gràcia divina.

Corpus Christi

CorpusChristi

 Fa dos mesos teníem, com avui, una celebració centrada en l’Eucaristia: el Dijous Sant. l’Eucaristia és prou important i rica per dedicar dues celebracions especials cada any. La d’avui té un caràcter potser més festiu, d’acció de gràcies cordial per aquest do del Senyor a les seva Església. No podem oblidar el caràcter pasqual -de relació directa amb la Mort i Resurrecció del Senyor- de cada celebració de l’Eucaristia. El Corpus d’enguany convida a donar relleu al tema del Aliança. En parlen directament la primera lectura i l’evangeli. És una manera pròpia del poble d’Israel d’entendre, viure i celebrar la relació amb Déu, que Jesús assumeix en el Sant Sopar donant-li un contingut nou i definitiu.

Llegint l’evangeli d’avui, crida l’atenció que dedica més espai a parlar dels preparatius per al sopar pasqual, que a la narració de la institució de l’Eucaristia. Convida a cada assemblea que celebra a preguntar-se com preparem i com ens preparem per a cada celebració. L’Eucaristia no pot ser mai una cosa banal ni rutinària. Ni tampoc individualista (entre Jesucrist i jo). Si no hi ha sentit i vivència de família, de comunitat, de ser membres del Cos de Crist, l’Eucaristia es devalua. L’Eucaristia ens parla de l’amor de Déu fet lliurament

Déu estima tant el món que ha donat el seu Unigènit. (Jn 3,16).

I aquest es va perdre a si mateix, es va fer Eucaristia i va dir:

Això és el meu cos que es lliurés per vosaltres, aquesta és la nova aliança en mi sang (1Cor 11,24-25).

L’Eucaristia ens parla de l’amor de Déu fet comunió: “menjant i bevent … el que menja la meva carn i beu la meva sang té vida eterna”. I per això va escollir elements senzills, elementals: el pa i el vi. Realitats que justifiquen i simbolitzen les suors i afanys de l’home; que uneixen les famílies per a ser compartits i que simbolitza el sosteniment bàsic, indicant-nos el sentit de la seva presència: alimentar la nostra fe i unir-nos com a família de fills de Déu. No és, doncs, un luxe per a persones piadoses; és l’aliment necessari per als que volem ser deixebles i dubtem i caiem. És el veritable “PA DELS POBRES”.

Però aquest amor de Déu ens urgeix. Crist fet presència ens urgeix que li fem present en la nostra vida, i ens empeny a estar presents, amb presència cristiana, al costat del proïsme.

Les tradicionals celebracions del Corpus tenen el perill de convertir-se en pomposes manifestacions de devoció popular que poden fer oblidar el sentit més genuí i primigeni de l’Eucaristia. Per no perdre la memòria, el millor és tornar a l’evangeli i rellegir, els relats de l’últim sopar. D’aquesta manera, quan al final de la consagració el sacerdot ens digui: “feu això que és el meu memorial”, entendrem que no n’hi ha prou amb repetir materialment els gestos i les paraules de Jesús. Més encara, ens sentirem convidats a identificar-nos amb les actituds de fons que el van portar a lliurar la seva vida per tots. Si no, la Comunió amb ell no serà expressió d’aliança, és a dir, d’una manera nova d’entendre les relacions amb Déu i amb els altres, sinó un ritus buit de contingut.