Logo

Escrits del 26/09/2015

Aquests petits que creuen en mi

El que has fet amb nosaltres és un càstig merescut, perquè hem pecat contra tu i no vam posar per obra el que ens havies manat; però dóna glòria al teu nom i tracta’ns segons la teva abundant misericòrdia. (Dn 3,31.29.30.43.42).

Aquesta és l’antífona d’entrada de la Missa d’aquest diumenge XXVI del temps ordinari. És del llibre del profeta Daniel, i ens recorda el sentit de la veritable misericòrdia i del perdó de Déu. Crec que per al cristià d’avui és crucial que pugui comprendre en el seu sentit més profund el càstig de Déu. Castigar ve del llatí, castigare, que està compost per castus i per ágere. És a dir, que castigar, significa moure a la castedat o fer alguna cosa casta, és a dir, pura, millor, més adequada. Déu ens estima com un pare, es preocupa per nosaltres i ens corregeix, ens redreça i se serveix de tot el que ens succeeix i ens envolta per mostrar-nos que Ell ens vol atreure al camí de la vida. Per tot això, aquest diumenge li demanem al Senyor misericòrdia i perdó, i li demanem llum per saber abraçar les seves correccions i càstigs i així caminar per la senda de la humilitat.

L’home d’avui nega la necessitat de tot càstig i no es considera necessitat de correcció. Es considera a ell mateix suficient per emprendre tot tipus d’empreses i exclou a un Déu que es revela i es mostra, i només tolera a un Déu fet a la mesura dels homes i dels valors moderns. Davant aquesta tendència de la cultura moderna i relativista, Crist, a l’evangeli, ens adverteix contra l’escàndol i contra els nostres mals desitjos, representats en la mà, el peu i l’ull.

Al que sigui ocasió de pecat per a un d’aquests petits que creuen en mi, més li valdria que li pengessin del coll una pedra de molí i el tiressin al mar. I si la teva mà és ocasió de pecat per a tu, talla-te-la. Més et val entrar manxol en la vida, que anar amb les dues mans al foc etern que no s’extingeix. (Mc 9, 45.47).

Avui molts diuen que Déu no castiga perquè és bo, però veiem a l’Evangeli que el Senyor ens adverteix contra l’escàndol als petits i que l’Escriptura, tant l’Antic com el Nou Testament, ens revela a un Déu que també castiga.

Sant Ignasi de Loyola va escriure al final de la seva vida que si la gran Companyia de Jesús que ell havia fundat desaparegués del tot li bastaria amb un quart d’hora davant del Sagrario per comprendre-ho i acceptar-ho. Com a cristians hem d’aprendre a no escandalitzar-nos ni espantar-nos i a comprendre les misèries humanes, precisament perquè en Déu hi ha sempre misericòrdia i força espiritual per canviar a les persones, per fer-les més castes. Però, per exemple, amb els nens crec que hem de ser curosos i evitar exposar-los massa per exemple a la televisió. La cultura que “crea” l’anomenada caixa ximple és en general nociva i tòxica i comencem a veure a nens malparlats, tristos, cruels… Demanem-li al Senyor el do del seu Esperit.

Ser deixebles, l’objectiu de la catequesi

La catequesi és un dels pilars de la vida de l’Església. A Fets 2,42, se’ns diu que els primers cristians «eren assidus a l’ensenyament dels apòstols». Al llarg de la història, l’ensenyament apostòlic s’ha desenvolupat a través de tres canals: la Predicació, la Catequesi i el Magisteri de l’Església. Per tot això, hem d’entendre que la catequesi no és un fet puntual reduït a la preparació –immediata o remota– d’uns determinats sagraments, sinó un procés de formació i creixement en el discipulat cristià en el qual tots hi estem involucrats.

La missió de la catequesi no és donar-nos una mera informació, sinó ajudar-nos a viure la fe per ser deixebles de Jesucrist cada dia més compromesos. Abans de tornar al Pare, Jesús ens va donar aquest encàrrec:

Aneu, doncs, a tots els pobles i feu-losdeixebles meus, batejant-los en el nom del Pare i del Fill i de l’Esperit Sant i ensenyant-los a guardar tot allò que us hemanat. (Mt 28,19-20).

D’aquestes quatre accions quina és la més important?

Anar se’ns ha donat molt bé al llarg de la història; hem anat a tot arreu a predicar l’Evangeli, l’Església ha establert missions i ha portat el missatge de Jesucrist als llocs més remots del món. Batejar ho fem molt sovint, tot incorporant nous membres a l’Església; hem batejat al llarg de la història homes i dones de totes les edats, condicions socials, nacionalitats i cultures. Ensenyar també sens dóna bé, puix que l’Església ha creat arreu del món una eficient xarxa d’escoles i dóna a la Catequesi una gran importància. Però, ¿què diem de Fer deixebles? Aquest és l’acció més important i la que dóna sentit a totes les altres: anem, ensenyem i bategem en funció de fer deixebles del Crist, i això potser és el que ens costa més. Anem, ensenyem i bategem i alhora ens preguntem on són els deixebles. No ens movem per conèixer altres indrets; no bategem per fer cerimònies i festes i agregar gent a l’Església de manera nominal; no ensenyem només per tenim un cúmul de coneixements. Tot això ho fem per fer deixebles que tinguin una relació personal, vital i profunda amb Jesucrist. Aquesta és la finalitat de la catequesi, i arribar-hi demana un procés que es desenvolupa en el temps. Per això, el projecte catequètic de l’Església vol atènyer a tothom: nens, adolescents, joves i adults, en una catequesi oberta a tothom i entesa com un procés de creixement i maduració. No podem entendre la catequesi com unes classes que duren dos anys per preparar-se a la primera comunió –una cosa que, per altra banda, pocs saben en realitat de què es tracta–. Si volem ser cristians de debò ens hem de prendre seriosament la catequesi, com els primers cristians, que eren assidus a l’ensenyament dels apòstols, per viure en comunió amb Jesucrist i esdevenir veritables deixebles seus.