No tindre por

L’Evangeli és Bona notícia i, per això, és un missatge ple d’esperança. Jesucrist ens convida els seus deixebles a confiar i no tenir por, perquè Déu està amb nosaltres en tot moment. Al llarg de la vida hi ha moltes qüestions que ens preocupen i angoixen. Viure sense por és, d’alguna manera, aprendre l’art d’existir […]

Un nou començament

Els evangelistes descriuen amb llenguatges diversos la missió que Jesús confia als seus seguidors poc abans de retornar al Pare en la seva Ascensió. Segons Mateu, han de “fer deixebles” que aprenguin a viure com Ell els ha ensenyat. Segons Lluc, han de ser “testimonis” d’allò que han viscut amb Ell. I Marc ho resumeix […]

Amor a la casa de Déu

Sense pretendre-ho i sense haver-hi pensat massa quan era al Seminari, les obres han tingut un pes molt fort en la meva vida i ministeri sacerdotal: al començament vaig haver de reparar la teulada, canviar la instal·lació elèctrica, pintar l’església, reforçar el campanar i posar campanes noves a la parròquia de Sant Joan Baptista de […]

Ponç Pilat, el demòcrata

En la condemna d’un innocent hi ha quelcom que fa estremir, perquè tots tenim ben arrelada una noció natural de justícia; i si conculcar la justícia és sempre avorrible, quan es fa servir per condemnar l’innocent, llavors és aberrant. Si els juristes analitzen el procés a Jesús, veuran la seva injustícia, amb irregularitats que el […]

L’amor als enemics

Jesucrist ens ha ensenyat que l’amor al proïsme s’ha d’estendre també als enemics; per estimar-los, he de saber qui són. Provaré d’enumerar algunes categories. 1) El diferent. No té els meus gustos ni les meves idees, no comparteix el meu punt de vista ni els meus esquemes. Amb ell no sembla possible ni un petit […]

Actituds per viure la Quaresma

El mot “Quaresma” evoca en la ment d’algunes persones una idea de tristesa i ensopiment. Massa immergits com estem tan sovint en un món de soroll i de consum immediat, ens costa valorar el silenci i l’austeritat que ens ajuden a contemplar l’existència humana a la llum de la realitat divina. Educat pels meus pares […]