L’amor fa suau el camí

Sembla dur i greu aquest precepte del Senyor de negar-se a si mateix per seguir-lo. Però no és ni dur ni greu el que mana aquell que ajuda a realitzar el que ordena. és veritat, en efecte, la qual cosa es diu en el salm: Segons els teus mandats, jo m’he mantingut en la senda […]

No tindre por

L’Evangeli és Bona notícia i, per això, és un missatge ple d’esperança. Jesucrist ens convida els seus deixebles a confiar i no tenir por, perquè Déu està amb nosaltres en tot moment. Al llarg de la vida hi ha moltes qüestions que ens preocupen i angoixen. Viure sense por és, d’alguna manera, aprendre l’art d’existir […]

Esperança és esperar

Veniu, dolç hoste de l’ànima, descans del nostre esforç, treva en el dur treball, brisa en les hores de foc, goig que eixuga les llàgrimes i reconforta en els dols. Entra fins al fons de l’ànima, divina llum, i enriqueix-nos. Mira el buit de l’home, si tu li faltes per dins; mira el poder del […]

Un nou començament

Els evangelistes descriuen amb llenguatges diversos la missió que Jesús confia als seus seguidors poc abans de retornar al Pare en la seva Ascensió. Segons Mateu, han de “fer deixebles” que aprenguin a viure com Ell els ha ensenyat. Segons Lluc, han de ser “testimonis” d’allò que han viscut amb Ell. I Marc ho resumeix […]

El gran desconegut

Sabreu que jo estic en el meu Pare, i vosaltres en mi i jo en vosaltres. El qui accepta els meus manaments i els guarda, aquest m’estima; i el qui m’estima serà estimat pel meu Pare, i jo també l’estimaré i em manifestaré a ell. (Jn 14, 21). Amb aquestes paraules de Jesús, l’Església ens […]

Amor a la casa de Déu

Sense pretendre-ho i sense haver-hi pensat massa quan era al Seminari, les obres han tingut un pes molt fort en la meva vida i ministeri sacerdotal: al començament vaig haver de reparar la teulada, canviar la instal·lació elèctrica, pintar l’església, reforçar el campanar i posar campanes noves a la parròquia de Sant Joan Baptista de […]

El Bon Pastor ens coneix

Cap altre pot salvar; sota el cel, no se’ns ha donat un altre nom que pugui salvar-nos. (Ac 4, 12). El testimoni de l’apòstol Pere al llibre dels Fets dels Apòstols és impressionant (lectura recomanada). Un pobre pescador s’erigeix en un nou líder capaç de plantar-se davant el Sanedrí, de ser alliberat de la presó […]

Ponç Pilat, el demòcrata

En la condemna d’un innocent hi ha quelcom que fa estremir, perquè tots tenim ben arrelada una noció natural de justícia; i si conculcar la justícia és sempre avorrible, quan es fa servir per condemnar l’innocent, llavors és aberrant. Si els juristes analitzen el procés a Jesús, veuran la seva injustícia, amb irregularitats que el […]