Logo

Credo

En castellano

Professió de Fe (Credo de Missa)

Crec en un Déu, Pare totpoderós,
creador del cel i de la terra.

I en Jesucrist, únic Fill seu i Senyor nostre;
el qual fou concebut per obra de l’Esperit Sant,
nasqué de Maria Verge;
patí sota el poder de Ponç Pilat, fou crucificat,
mort i sepultat; davallà als inferns,
ressuscità el tercer dia d’entre els morts;
se’n pujà al cel,
seu a la dreta de Déu, Pare totpoderós;
i d’allí ha de venir a judicar els vius i els morts.

Crec en l’Esperit Sant; la santa Mare Església catòlica, la comunió dels sants;
la remissió dels pecats; la resurrecció de la carn;
la vida perdurable.

Credo Niceno-constantinopolità

Crec en un sol Déu, Pare totpoderós,
creador del cel i de la terra,
de totes les coses visibles i invisibles.

I en un sol Senyor, Jesucrist, Fill Unigènit de Déu, nascut del Pare abans de tots els segles.

Déu nat de Déu, Llum resplendor de la Llum,
Déu veritable nascut del Déu veritable,
engendrat, no pas creat,
de la mateixa naturalesa del Pare:
per ell tota cosa fou creada.

El qual per nosaltres, els homes,
i per la nostra salvació davallá del cel.

I, per obra de I’Esperit Sant,
s’encarnà de la Verge Maria, i es féu home.

Crucificat després per nosaltres
sota el poder de Ponç Pilat;
patí i fou sepultat, i ressuscità el tercer dia,
com deien ja les Escriptures,
i se’n pujà al cel, on seu a la dreta del Pare.

I tornarà gloriós a judicar els vius i els morts,
i el seu regnat no tindrà fi.

Crec en l’Esperit Sant, que és Senyor i infon la vida, que procedeix del Pare i del Fill.
I juntament amb el Pare i el Fill és adorat i glorificat; que parlà per boca dels profetes.

I en una sola Església, santa, catòlica i apostòlica.

Professo que hi ha un sol baptisme
per perdonar el pecat.

I espero la resurreccíó dels morts,
i la vida de la glória.