Logo

Recordeu-vos

En castellano

Coneguda per la seva primera paraula “Enrecodeu-vos” (en llatí “Memorare”), és una oració d’intercesió a la Verge Maria, comunment atribuida a Sant Bernat de Claravall (1090-1153), possiblement perquè fou popularitzada per Claude Bernard, el “Sacerdot Pobre” (1588-1641). El vertader autor es desconegut. Els primers textos que es coneixen són del segle XV.

Recordeu-vos, oh piatosíssima Verge Maria,

que mai no s’ha sentit a dir

que ningú que hagi implorat la vostra assistència

i reclamat el vostre auxili, hagi estat abandonat de Vós.

Animat amb aquesta confiança, a Vós també recorro,

oh Verge mare de les verges,

i, encara que gemegant sota el pes dels meus pecats,

m’atreveixo a posar-me davant la vostra presència sobirana;

no desoïu, oh Mare de Déu, les meves súpliques,

ans bé escolteu-les favorablement.