Logo

Què cal fer per ser deixebles de Jesucrist?

catequesi

Jesús ens indica el lloc que els altres han d’ocupar en la nostra jerarquia d’estimació i ens parla del seguiment de la seva persona que ha de caracteritzar la vida cristiana, un itinerari que passa per diverses etapes i en el qual acompanyem Jesucrist amb la nostra creu:

Qui no porta la seva creu i em segueix, no pot ser deixeble meu. (Lc 14,27).

Heus ací un element necessari i indispensable.

Quan Jesús diu als seus deixebles: «Si algú ve a mi i no m’estima més que el pare i la mare, la dona i els fills, els germans i les germanes, i fins i tot que la seva pròpia vida, no pot ser deixeble meu» (Lc 14,26), ¿entra en conflicte amb la Llei de Déu que ens mana honorar els pares i estimar el proïsme? Certament que no. Jesucrist va dir que Ell no havia vingut a abolir la Llei sinó a portar-la a plenitud; per això, és Ell qui dóna la interpretació justa. En exigir un amor incondicional, propi de Déu, està declarant que Ell és Déu, que l’hem d’estimar sobre totes les coses i que tot ho hem d’ordenar en l’amor a Ell. En l’amor a Déu, que ens porta a lliurar-nos confiadament a Jesucrist, estimarem els altres amb un amor sincer i just. Diu sant Agustí: «Heus ací que t’arrossega l’afany de la veritat de Déu i de percebre la seva voluntat en les santes Escriptures».

Ara que comencem el curs, es bo que ens fem un plantejament seriós de cara a la nostra vida cristiana; cal seure i reflexionar com l’home que volia construir la torre i calculava els recursos que li feien falta per poder-la acabar, o com el rei que considerava si podia fer front a l’adversari amb un exèrcit reduït a la meitat dels efectius dels que disposava el rival. Sabem, però, que sempre tindrem la gràcia de Déu i la força de l’Esperit Sant amb nosaltres, i per això mai no hem de tenir por. Sabem molt bé de qui ens hem fiat i que, per tant, podrem emprendre aquesta aventura amb tota resolució.

La vida cristiana és un viatge continuat amb Jesús. Avui dia, molts, teòricament, s’apunten a ser cristians, però, de fet, no fan el viatge amb el Mestre: es queden al punt de partença i no comencen el camí, o abandonen aviat, o fan un altre viatge amb uns altres acompanyants i se’n van per altres camins. L’equipatge per caminar en aquesta vida amb Jesús és la creu, cadascú amb la seva; però, juntament amb la quota de dolor que ens toca als seguidors del Crist, hi ha també inclòs el consol amb el qual Déu conforta els seus testimonis en qualsevol classe de prova. Déu és la nostra esperança i en Ell hi ha la font de la vida.

Avisos i comunicacions

Vida Creixent: reunions: dilluns, 24 i dimarts, 25 d’abril, a les 16:30.

Convivència de Confirmació: els grups de confirmació de l’arxiprestat de Rubí realitzaran el dissabte 29 d’abril una jornada de convivència i recés a la casa de la Sagrada Família de Rubí.

Re-live Concert: el diumenge 30 d’abril, concert al Santuari de la Verge de Schoenstatt (Valldoreix). A les 18:30 es celebra la Missa, i a les 19:30 comença el concert. El preu es de 5€. Contactar amb Mn. Santi.

Romeria a Montserrat: els propers 28, 29, 30 y 1, la Parròquia realitza la Romeria anual a Montserrat instituïda pel Beat Josep Guardiet. Preguem pels fruits espirituals de la Romeria.

Solemnitat de Ntra. Sra. de Montserrat 27 de abril: a les 8:45, Laudes; a les 9:00, celebració de la Missa, i a les 12:30 celebra la Missa el bisbe auxiliar Mons. Salvador pels alumnes de l’escola Montserrat en la festa patronal de la nostra escola parroquial-diocesana.

Pelegrinatge Terra Santa: Us podeu anar inscrivint al despatx parroquial.