pantocrator_athos-min

Jesucrist Rei, present en la humanitat

Si els diumenges anteriors Jesucrist ens parlava de diferents maneres i amb diverses imatges sobre la responsabilitat personal que tenim davant Déu, avui ens indica que aquesta responsabilitat serà valorada en el judici definitiu, quan totes les nacions i totes les persones compareguin davant d’Ell. En la solemnitat de Crist Rei, que tanca l’any litúrgic, […]

No coneixem un altre Nom

Jesús es va aparèixer als Once i els hi va dir: aneu per tot el món, anuncieu la Bona Notícia a tota la creació. El que cregui i es bategi, es salvarà. El que no cregui, es condemnarà. I aquests prodigis acompanyaran als qui creuen: llançaran als dimonis en el meu Nom i parlaran noves […]

Invitacions

La Saviesa s’ha fet un palau amb set columnes ben tallades, ha matat el bestiar, ha preparat el vi i fins ha parat la taula; ha enviat les serventes, fa una invitació des del punt més alt de la ciutat. “Veniu aquí, gent inexperta, als qui no teniu seny us dic: veniu a menjar el […]

El cristianisme es una Fe viva

¿Què passaria si en un edifici públic hom posés una estàtua, un bust o un quadre del déu grec Zeus que hagués costat uns trenta mil euros? Molt possiblement no passaria res. ¿Què passaria si el ministre d’economia col·loqués al rebedor del seu ministeri una figura policromada de Sant Vicenç Ferrer, patró de les facultats […]

Fanàtic? No, només cristià

Durant una reunió social em van dir una vegada que sóc un fanàtic. Francament, la meva primera reacció hauria estat de protesta i enuig. En el meu vocabulari, com en el de moltes persones, la paraula “fanàtic” abasta una sèrie de conceptes que van de la gama de l’irracional a la violència. ¿M’hauria exasperat davant […]

Ser, sentir-se i fer parròquia avui

Ser Parròquia no és assumir la formalitat d’aquest nom simplement perquè vivim en una demarcació, és una qüestió de sensibilitat i de sentit de pertinença. En bona part som el que sentim i estimem, ens mouen més les experiències que les idees; les idees no ens serveixen sinó comporten experiències de vida personals i compartides. […]