L’amor fa suau el camí

Sembla dur i greu aquest precepte del Senyor de negar-se a si mateix per seguir-lo. Però no és ni dur ni greu el que mana aquell que ajuda a realitzar el que ordena. és veritat, en efecte, la qual cosa es diu en el salm: Segons els teus mandats, jo m’he mantingut en la senda […]

El gran desconegut

Sabreu que jo estic en el meu Pare, i vosaltres en mi i jo en vosaltres. El qui accepta els meus manaments i els guarda, aquest m’estima; i el qui m’estima serà estimat pel meu Pare, i jo també l’estimaré i em manifestaré a ell. (Jn 14, 21). Amb aquestes paraules de Jesús, l’Església ens […]

El Bon Pastor ens coneix

Cap altre pot salvar; sota el cel, no se’ns ha donat un altre nom que pugui salvar-nos. (Ac 4, 12). El testimoni de l’apòstol Pere al llibre dels Fets dels Apòstols és impressionant (lectura recomanada). Un pobre pescador s’erigeix en un nou líder capaç de plantar-se davant el Sanedrí, de ser alliberat de la presó […]

Tot el que tenia per a viure

Us asseguro que aquesta pobra vídua ha tirat a l’arca de les ofrenes més que ningú. Perquè els altres han tirat del que els hi sobra, però aquesta, que passa necessitat, ha tirat tot el que tenia per viure-hi. (Mc 12, 43-44). Amb aquestes paraules ens descobreix Jesús aquest petit esdeveniment, ocult per gairebé tots, […]

En la Solemnitat de Tots Sants

La Solemnitat de Tots Sants ens fa pensar en la glòria del cel. El “cel” és el trobament definitiu amb el Crist ressuscitat. “Cel” vol dir participació en aquesta forma existencial del Crist “estar assegut a la dreta del Pare” i, en consequ\u0308ència, vol dir també plenitud per a nosaltres de l’obra que Déu va […]