Per això he vingut

En les lectures de la Paraula de Déu d’aquest diumenge, sant Pau i Crist ens parlen d’una missió que han de complir, que els assembla als dos (Cor Christi, cor Pauli). Jesús, per les seves paraules als seus deixebles i pels seus fets, ens parla del motiu de la seva vinguda a la Terra, del […]

Un nou començament

Els evangelistes descriuen amb llenguatges diversos la missió que Jesús confia als seus deixebles. Segons sant Mateu, han de “fer deixebles” que aprenguin a viure con Ell els ha ensenyat (Mt 28,19). Segons sant Lluc (Lc 24,47-49), han de ser “testimonis” d’allò que han viscut amb Ell. I sant Marc ho resumeix tot dient que […]