Però qui és aquest?

Amb la gràcia del Senyor, us vaig a parlar de la lectura del sant Evangeli que acabem de sentir. En nom del Senyor us exhorto al fet que vostra fe no es dormi en els vostres cors enmig de les tempestats i onatges d’aquest món. No es pot acceptar que el Senyor tingués domini sobre […]

El Sagrat Cor de Jesús

Aquest passat divendres hem celebrat la solemnitat del Sagrat Cor de Jesús; el seu record no es redueix a una festa, sinó que l’Església li dedica tot el mes de juny per tal que els cristians el venerem, l’honorem i l’imitem especialment en aquests trenta dies. I, més enllà d’uns límits temporals, la devoció al […]

Corpus Christi

Fa dos mesos teníem, com avui, una celebració centrada en l’Eucaristia: el Dijous Sant. l’Eucaristia és prou important i rica per dedicar dues celebracions especials cada any. La d’avui té un caràcter potser més festiu, d’acció de gràcies cordial per aquest do del Senyor a les seva Església. No podem oblidar el caràcter pasqual -de […]