Què vols que faci per tu?

Jesús li va dir: “Què vols que faci per tu?” El cec li va contestar: “Mestre, que pugui veure.” Jesús li va dir: “Camina, la teva fe t’ha guarit.” I al moment va recobrar la vista i el seguia pel camí. (Mc 10, 51-52). Veiem, en el passatge de l’Evangeli, com Crist es troba ja […]

Ser, sentir-se i fer parròquia avui

Ser Parròquia no és assumir la formalitat d’aquest nom simplement perquè vivim en una demarcació, és una qüestió de sensibilitat i de sentit de pertinença. En bona part som el que sentim i estimem, ens mouen més les experiències que les idees; les idees no ens serveixen sinó comporten experiències de vida personals i compartides. […]

No hi ha ningú bo més que Déu

La paraula de Déu és viva i eficaç, més taxativa que espasa de doble tall, penetrant fins al punt on es divideixen ànima i esperit, conjuntures i medul·les. Jutja els desitjos i intencions del cor.” (Hb 4, 12-13). Amb aquestes paraules de la segona lectura podríem elaborar un autèntic examen de consciència. En primer lloc, […]

Enviats per a la missió

Quan parlem d’enviament i missió ens referim a dues facetes d’una mateixa realitat. De fet, la paraula “missió”, del llatí “missio”, significa precisament “enviament”, però amb el pas del temps i de la història i l’evolució dels nostres idiomes, “enviament” ha acabat significant un acte i “missió” el resultat i la situació que aquest acte […]