El cristianisme es una Fe viva

¿Què passaria si en un edifici públic hom posés una estàtua, un bust o un quadre del déu grec Zeus que hagués costat uns trenta mil euros? Molt possiblement no passaria res. ¿Què passaria si el ministre d’economia col·loqués al rebedor del seu ministeri una figura policromada de Sant Vicenç Ferrer, patró de les facultats […]

Ell serà la nostra pau

En aquest diumenge IV d’Advent sentim ja molt propera la gran festa del Nadal. La Paraula de Déu d’aquest diumenge ens parla de la pau que porta el Messies, i ens mostra l’alegria de Maria i d’Isabel. Llegim en el profeta Miquees que el mateix Messies serà la nostra pau, doncs Ell es farà fort […]

Fanàtic? No, només cristià

Durant una reunió social em van dir una vegada que sóc un fanàtic. Francament, la meva primera reacció hauria estat de protesta i enuig. En el meu vocabulari, com en el de moltes persones, la paraula “fanàtic” abasta una sèrie de conceptes que van de la gama de l’irracional a la violència. ¿M’hauria exasperat davant […]

Tothom veurà la salvació de Déu

Una veu crida en el desert: Prepareu el camí del Senyor, aplaneu els seus camins; elevin-se les valls, descendeixin les muntanyes i pujols; que el tort es redreci, l’escabrós s’iguali. I tots veuran la salvació de Déu. Amb aquestes paraules del profeta Isaïes va començar la seva missió Joan el Baptista, el precursor, l’últim profeta. […]