Les nostres paradoxes II

El relat de les temptacions que avui escoltem en l’Evangeli, guarda un estret paral·lelisme amb el relat del Baptisme del Senyor al Jordà. Crist és realment, com llegim en la carta als Hebreus, el gran sacerdot veritable que sap compadir dels seus germans els homes, que és en tot igual a ells (menys en el […]