Cridats a la llibertat

L’apòstol Pau, escrivint als cristians de Galàcia, en l’actual Turquia, diu: “germans, heu estat cridats a la llibertat; només que no prengueu d’aquesta llibertat pretext per a la carn; abans al contrari, serviu-vos per amor els uns als altres. (Gàlates 5, 13). Viure segons la carn significa seguir la tendència egoista de la naturalesa humana. […]