Viure en esperit de fraternitat

La fraternitat i l’amor han d’anar construint l’edifici de la comunió entre els membres del Crist, alhora que manifestem estimació i sol·licitud envers tothom. Tanmateix, la convivència no és pas una tasca fàcil, ja que es veu sotmesa a múltiples tensions motivades pel caràcter, els jocs d’interessos, els defectes i pecats personals, per la presència […]

Adam, on ets?

Fes memòria de Jesucrist, ressuscitat d’entre els morts, nascut del llinatge de David. (2 Ti 2, 8). La invitació de l’apòstol al seu deixeble Timoteu ens interpel·la també a nosaltres avui: fer memòria, recordar, pensar en Jesús, que ha ressuscitat, però que també ha nascut de María, del llinatge del rei David. Moltes vegades no […]

Àngels Sants de Déu

En la tradició bíblica, els àngels són, signes de la presència de Déu prop dels homes i de la seva acció salvadora. Fa uns dies commemoràvem els tres que apareixen a la Bíblia amb nom propi i que són anomenats “arcàngels”: Miquel, Gabriel i Rafael; i avui, tot i que s’escau en diumenge, tenim presents […]