Crònica de la Jornada de Formació. Casal Borja (Sant Cugat), 9 de novembre 2013

L’Encíclica Lumen Fidei, del Papa Francesc. Presentació a càrrec del Dr. Joan Planellas El Concili Vaticà II va posar al centre de l’Església la primacia de la fe. L’encíclica Lumen fidei està en el context de l’any de la fe. és la culminació d’una trilogia sobre les tres virtuts teologals: Deus caritas est (sobre la […]

Una sola Església i tres facetes

La celebració de la solemnitat de Tots Sants i de la commemoració de tots els fidels difunts, que ha tingut lloc en data recent, posa davant la nostra consideració les tres facetes de l’Església com a comunió d’amor i vida en Crist. Nosaltres som l’Església que encara fa camí en aquest món, l’anomenada Església militant, […]

Una carta commovedora

Per qüestió d’una revisió mèdica a Barcelona, ens ha visitat fa poc el P. Atef, antic vicari de la parròquia, amb qui ens uneixen uns vincles forts d’amistat; diumenge passat va poder participar a la Missa d’acció de gràcies per les noces d’argent de professió religiosa de la Gna. Susana. Però uns dies abans de […]

El Beat Josep Guardiet

A partir del dia d’avui ja ens podem referir al nostre estimat Dr. Guardiet com el Beat Josep Guardiet, perquè amb la seva beatificació l’Església li reconeix les seves virtuts com a model de vida cristiana i d’entrega a Déu i un culte públic local, tant a Rubí com a la diòcesi de Terrassa i […]

Embrutar les parets

Recentment han aparegut unes pintades a diversos llocs de la població i el nostre campanar, recent restaurat, no s’ha vist exempt d’aquesta “decoració mural”. No tinc ni idea de qui són els autors, puix que s’amaguen darrere l’anonimat i d’una pretesa ideologia de llibertat; però sí que puc dir que els seus són actes d’incivisme […]

La catequesi graduada

La catequesi és un fet de primera importància en la vida de l’Església. Així ja es posa de manifest des del començament quan s’ens diu que els primers cristians eren asidus a l’ensenyament dels apòstols. (Fets 2,42). Al llarg de la història, l’ensenyament apostòlic s’ha mantingut i desenvolupat a través de tres canals: la predicació, […]