sacerdotes-min

Què esperem dels sacerdots?

Celebrem avui el Dia del Seminari. L’Església ens exhorta a recordar els seminaristes i a pregar per les vocacions sacerdotals. De fet aquesta és l’única intenció per a la qual Nostre Senyor ens va demanar pregar d’una manera explícita: «Pregueu, doncs, a l’amo dels sembrats que hi enviï més segadors» (Mt 9,38). Evidentment, amb això […]

Viure en esperit de fraternitat

La fraternitat i l’amor han d’anar construint l’edifici de la comunió entre els membres del Crist, alhora que manifestem estimació i sol·licitud envers tothom. Tanmateix, la convivència no és pas una tasca fàcil, ja que es veu sotmesa a múltiples tensions motivades pel caràcter, els jocs d’interessos, els defectes i pecats personals, per la presència […]

Davant d’Ell, el genoll es doblega

Doneu-los vosaltres de menjar.” Ells van replicar: “No tenim més que cinc pans i dos peixos; tret que anem a comprar de menjar per a tota aquesta gentada.” Perquè eren uns cinc mil homes. Jesús va dir als seus deixebles: “Digueu-los que es posin en grups d’uns cinquanta. (Lc 9, 14-15). La nostra societat contemporània […]

Corpus Christi

Fa dos mesos teníem, com avui, una celebració centrada en l’Eucaristia: el Dijous Sant. l’Eucaristia és prou important i rica per dedicar dues celebracions especials cada any. La d’avui té un caràcter potser més festiu, d’acció de gràcies cordial per aquest do del Senyor a les seva Església. No podem oblidar el caràcter pasqual -de […]