La pregària de Jesús

En la pregària de Jesús hi ha una estructura que bé ens podría servir d’exemple: 1.- Començar amb Déu: Pare nostre que esteu en el cel, sigui santificat el vostre nom. Vingui el teu regne. Faci’s la teva voluntat, com al cel, així també a la terra. Al començar la pregària dirigint-nos a Déu, reconeixem […]

La Fe és

La fe és creure en allò que no es pot veure, i estimar el que sembla impossible. La fe és guardar la calma quan tot és turbulent i no perdre l’esperança quan hi ha nits obscures. La fe no és passiva: ¡és posar les creences en pràctica! Les obres són el termòmetre de la fe. […]

L’Any de la Fe

El Sant Pare Benet XVI ha convocat a tota l’Església per tal de viure un any dedicat a la Fe. Serà un temps de Gràcia i d’abundants benediccions del Senyor per què puguem descobrir més i millor la Fe revelada, que el Senyor Jesús va confiar a l’Església i que nosaltres hem rebut com un do preciós des de el baptisme